Національна Асоціація Охоронців України

ПОЛОЖЕННЯ

про членство громадської організації «НАСТ»


1. Членство в асоціації є добровільним, і є проявом високої громадянської позиції.


2. Цілі та завдання Громадської організації.

2.1. Основною метою діяльності Громадської організації є об'єднання професійної спільноти та встановлення професійного підходу до забезпечення особистої безпеки на території України.

2.2. Основними завданнями Громадської організації є:

- сприяння у виробленні одноманітного розуміння ролі та місця охоронця, розробка вдосконалення та затвердження тренувальних методик та стандартів в Україні;

- організація та проведення у встановленому законодавством порядку підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки фахівців підприємств (об'єднань), організацій та установ, державних службовців, незайнятого населення та безробітних спеціалістів;

- Розвиток сучасної теорії особистої безпеки;

- сприяння у розробці та впровадженні технічних засобів забезпечення особистої безпеки;

- сприяння розвитку та розширенню міжнародних контактів з колегами у галузі забезпечення особистої безпеки;

- вивчення світового досвіду у галузі приватної охорони діяльності та особистої безпеки;

- сприяння створенню методичних, довідкових, інформаційних матеріалів, їх видання, у друкованій, відео-, аудіо- та інших формах та розповсюдження в установленому законодавством порядку;

- участь у благодійних, соціальних, спортивних заходах та програмах;

- організація та проведення професійних аудитів охоронців, показових виступів;

- Популяризація здорового способу життя;

- сприяння організації дозвілля членів Громадської організації з метою спілкування, творчого, культурного та фізичного розвитку;


3. Членство у Суспільній організації.

3.1. Членство у Громадській організації є індивідуальним та може бути колективним.

Індивідуальними членами можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які сягнули 21 року.

Колективними членами Громадської організації можуть бути трудові колективи підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

3.2. Організація веде персональний облік членів організації.

3.3. Членом організації не може бути особа, яка має кримінальні відносини та веде протиправну чи іншу діяльність, яка не сумісна зі статутними цілями та завданнями.

3.4. Ухвалення в члени Громадської організації проводиться Правлінням на підставі заяви. Кожна особа вважається членом Громадської організації з ухвалення рішення про це Правлінням Громадської організації.

3.5.У НАСТ України існують такі форми членства:

- адміністративний склад: наставники, керівники та інструктори Академії НАСТ, представники президента НАСТ у регіонах, референти, регіональні керівники клубів "Сірі тіні" та співробітники прес-центру НАСТ.

- Колективне членство визначається угодою, укладеною між Громадською організацією та представниками колективу підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, та реалізується сплатою колективного членського внеску та участю у досягненні статутної мети Громадської організації, реалізації його завдань. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників.

- кваліфіковані члени: охоронці, які виконали кваліфікаційні вимоги відповідного рівня.

Члени Асоціації охоронців НАСТ зобов'язані керуватися Кодексом професійної етики.


4. Розмір вступних, членських та цільових (разових) внесків.

4.1. Розмір вступних та членських внесків, термін їх перерахування, встановлюється на загальних зборах Асоціації за пропозицією Правління;

4.2. Розмір цільових (разових) внесків, термін їх перерахування встановлюється Правлінням Громадської організації виконання цільових програм.


5. Права та обов'язки членів Громадської організації.

5.1. Члени Громадської організації мають право:

- брати участь у семінарах, лекціях, конференціях та отримувати консультації з питань своєї діяльності;

- обирати та бути обраними до керівного органу Громадської організації;

- вносити пропозиції до органів управління Громадської організації;

- користуватися в установленому порядку автомобілями та інвентарем Громадської організації;

- користуватися послугами навчальних пунктів Громадської організації з питань організації безпеки людей на тренуваннях та змаганнях;

- представляти за дорученням керівництва Громадської організації її інтереси на території України та інших держав;

- отримувати інформацію щодо діяльності Громадської організації;

- добровільно вийти із Громадської організації шляхом подання письмової заяви;

- отримувати від Громадської організації інформацію, пов'язану з їхніми інтересами;

- звертатися до Громадської організації з питань захисту своїх прав та законних інтересів.

5.2. Члени Громадської організації зобов'язані:

- дотримуватись вимог Статуту Громадської організації;

- вивчати правила безпеки на тренуваннях та теоретичні основи охоронної справи, практично опановувати засоби надання першої медичної допомоги;

- систематично поширювати теоретичні знання та практичні навички у питаннях виконання правил поведінки на тренуваннях;

- Виконувати рішення керівних органів Громадської організації;

- своєчасно вносити вступні членські внески до Громадської організації;

- не допускати дій, які завдають Громадській організації матеріальної шкоди чи шкоди її суспільній репутації;

- брати активну участь у досягненні цілей та завдань Громадської організації.


6. Посвідчення члена асоціації.

6.1. Член асоціації охоронців отримує посвідчення з особистим номером, занесеним до реєстру НАСТ України, посвідчення діє на території України, а також у профільних організаціях НАСТ інших країн.

Зразок посвідчення малюнку 1.


7. Вихід із громадської організації.

7.1. Член Громадської організації припиняє своє членство за рішенням Правління:

- якщо він подає письмову заяву про відмову від членства Правлінню Громадської організації;

7.2. Член Громадської організації може бути виключений рішенням Правління без його попереднього повідомлення у таких випадках:

- з одержання документів, що підтверджують протиправну або суперечливу статуту діяльність при винесенні вироку суду.

7.3. Питання повторному вступі за винятку з організації, не розглядається.

Рис 1.